Recent content by admin

  1. A

    حذف واسطه در خرید کلایمر و یا اجاره کلایمر

    با خرید کلایمر و یا اجاره کلایمر از شرکت رسمی کلایمر شما مستقیما از خود شرکت تولید کننده اقدام به خرید و اجاره کلایمر می نمایید و یا به عبارتی تماما واسطه را کنار میزنیم تا شما سود بیشتری از خرید کلایمر و اجاره کلایمر داشته باشید. همچنین در زیر تعدادی از نمونه کارهای جدید ما را مشاهده فرمایید...
  2. A

    انواع بالابر

    بالابرها دستگاههای صنعتی هستند که از طریق سیم بکسل، زنجیر برای بلند کردن و جابجایی بار و یا افراد استفاده می کنند. آنها به جرثقیل یا سایر تجهیزات بالابری متصل شده اند. ما در آسان بران تجهیزات گسترده ای را با طیف گسترده ای از خدمات موجود در اختیار شما قرار می دهد. بالابرهای ایمن و انعطاف...
بالا